Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2013

5078 ee81
Reposted frompoositivee poositivee viaromantycznosc romantycznosc
3408 a0e1 500
The Land of Kielbasa!
9550 5d9a 500
Reposted fromUntitledubz Untitledubz viakcyqua kcyqua
2867 9668

so-personal:

Caution! my blog may cure your boredom ;)

2987 bc9f
Reposted fromstylte stylte viamefir mefir
Reposted fromgruetze gruetze viamefir mefir
Niewidzialny łańcuch na "W"?
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viamefir mefir
7354 c8dd 500
2725 bba5
1697 8d67
Reposted fromstylte stylte viathtwins4ever thtwins4ever
CarvedCrayons R2D2
Reposted fromstarwars starwars viathtwins4ever thtwins4ever
CarvedCrayons Stormtrooper
Reposted fromstarwars starwars viathtwins4ever thtwins4ever
8514 5366
Reposted fromremonrime remonrime viamariMo mariMo
same
Reposted fromtilde tilde viaskrzacik skrzacik
Will Hunting: Kiedy się dowiedziałeś, że to jest właśnie ona?
Sean Maguire: 21 października 1975.
Will Hunting: Pamiętasz cholerną datę?
Sean Maguire: Tak. To był szósty mecz w rozgrywce. Największy mecz Red Sox. Spędziliśmy z kumplami w kolejce po bilety całą noc.
Will Hunting: Miałeś bilety?
Sean Maguire: Dzień meczu. Siedziałem w barze, czekając, aż się zacznie, kiedy weszła ona. Świetny mecz. W 8 części było 6:6. I tak do 12 części. Wtedy wyszedł Carlton Frisk, Stary Pudge. Stanął tam, wymach i piłka poleciała, wysokim łukiem, 35 tysięcy ludzi porwało się z miejsc, krzyczą. Frisk macha na piłkę jak wariat: „Leć! Przeleć!”. Nagle piłka trafia w słupek. Facet wariuje z radości, kibice wbiegają na boisko! A on biegnie. Roztrąca ich na boki. „Zejdźcie mi z drogi!”.
Will Hunting: Niesamowite, że miałeś bilety. Wbiegłeś na boisko?
Sean Maguire: Nie. Nie było mnie tam.
Will Hunting: Co?
Sean Maguire: Byłem w barze z moją przyszłą żoną.
Will Hunting: Odpuściłeś akcję Pudge’a dla kobiety, którą dopiero spotkałeś?
Sean Maguire: Gdybyś ją wtedy widział. Była jak zjawisko.
Will Hunting: Ja bym opuścił nawet Helenę Trojańską! I twoi koledzy pozwolili na to?
Sean Maguire: Musieli.
Will Hunting: Co im powiedziałeś?
Sean Maguire: Podarłem bilet na kawałki i powiedziałem: „Sorry, chcę spróbować szczęścia z dziewczyną”.
Will Hunting: Spróbować szczęścia z dziewczyną? Puścili cię?
Sean Maguire: Zobaczyli, że to dla mnie ważne.
Will Hunting: Żartujesz ze mnie.
Sean Maguire: Nie żartuję. Nie muszę teraz opowiadać, że 20 lat temu spotkałem niesamowitą dziewczynę, którą mogłem poderwać i że żałuję, że tego nie zrobiłem. Nie żałuję 18 lat małżeństwa z Nancy, 6 lat bez pracy, kiedy chorowała, ani ostatnich lat, kiedy była naprawdę chora. A już na pewno nie żałuję, że odpuściłem cholerny mecz. Tyle o żalu.

-"Buntownik z wyboru"
Reposted fromsttefcia sttefcia viaskrzacik skrzacik
2812 c877 500

6644 86e3 500
Reposted frompesy pesy viamakemewannadie makemewannadie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl